Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής 2008

Περιγραφή: 

ΔΑ 30/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού βιομηχανιών παραγωγής σκυροδέματος περιοχής Νομού Αττικής

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 11/28.7.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 68844/3214/6.10.2008 (ΦΕΚ Β 2154/17.10.2008) Υποχρεωτική από: 28.7.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top