Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 1999

Περιγραφή: 

Δ.Α.2/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων Ν. Χανίων

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Δ/νση Απασχολήσεως Ν. Χανίων: 1/24.3.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top