Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(12.7.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α)

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:81/18.7.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top