Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1998

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (6.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.)

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας 48/6.7.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top