Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1999

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.8.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.)

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:76/23.8.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top