Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.8.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Συμπληρωματική της Σ.Σ.Ε. 18.7.2002) (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 107/27.8.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top