Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2022

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(19.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης έτους 2022 (Π.Ο.Π.- Ο.Τ.Α.)

Έτος: 
2022
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 8/6.5.2022
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top