Πάτρα Ελένη

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958.

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Μεταπτυχιακός τίτλος Master of Science σε εργασιακές σχέσεις και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων από το Rutgers, The State University of New Jersey, ΗΠΑ. Έκανε την πρακτική της άσκηση στην CETA, αντίστοιχο του ΟΑΕΔ στις ΗΠΑ. Διδάκτωρ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα διατριβής: «Ο απουσιασμός των μισθωτών : η περίπτωση του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα».

Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

Διδάσκει Εργασιακές Σχέσεις, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά κ.ά. στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος (Deree College) από το 1990. Έχει διδάξει και στο Πανεπιστήμιο του Μέρυλαντ.

Υπήρξε στέλεχος στη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού και προμηθειών σε μεγάλες επιχειρήσεις και σύμβουλος επιχειρήσεων. 

Μέλος της International Labour and Employment Relations Association (Ilera) πρώην International Industrial Relations Association (IIRA) και ενεργό μέλος του HRM Study Group (ομάδα εργασίας σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Εισηγήτρια σεμιναρίων σε θέματα διοίκησης ανθρώπινων πόρων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις. Έχει συνεργασθεί στην εκπόνηση μελετών.

Go to top