Παπαδημητρίου Δημήτρης

Γεννήθηκε στο Παρίσι το 1982. 

Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Lille II – Γαλλία (2004), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο (Master 2 recherche «Droit du Travail») Πανεπιστημίου Lille II – Γαλλία (2005) με τίτλο διπλωματικής «Οι τρόποι ειρηνικής επίλυσης των συλλογικών διαφορών στο συγκριτικό δίκαιο», Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο Τομέα Β' Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2010-2011) με τίτλο διπλωματικής «Ο ιός του HIV και η νόσος του AIDS υπό το πρίσμα της έννοιας της δυσμενούς διακρίσεως λόγω κατάστασης ασθενείας και αναπηρίας». 

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δ.Σ.Α., με ενασχόληση κυρίως σε υποθέσεις εργατικού δικαίου.

Μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως, της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Ασφάλειας. 

Συνεργάτης του IDEF έτος 2010-2011 – Διδασκαλία Droit du travail – Licence. 

Εθνικός εκπρόσωπος των νέων επιστημόνων της ΕΔΕΚΑ (2014-). 

Έχει παρακολουθήσει πλήθος συνεδρίων και σεμιναρίων στην Ελλάδα (ΕΔΕΚΑ) και το εξωτερικό (ILO-OIT) ιδίως επί θεμάτων εργατικού δικαίου, ενώ έχει δημοσιεύσεις σε νομικά  περιοδικά για θέματα εργατικού δικαίου. 

Γνωρίζει Γαλλικά και Αγγλικά άριστα.

Go to top