Παπαϊωάννου Δημήτρης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974.

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του «Nottingham Trent University»Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LLM) στο ναυτικό δίκαιο από το Southampton University. 

Γνωρίζει άριστα αγγλικά και αρκετά καλά γαλλικά.

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ιδρυτικός εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «P & C ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας του είναι το εργατικό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο εταιρειών και επιχειρήσεων ασκώντας δικαστηριακή και συμβουλευτική δικηγορία. Παρέχει δικηγορικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, εταιρείες, σωματεία ή άλλης μορφής, ελληνικά και πολυεθνικά, που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στους κλάδους τηλεπικοινωνιών, ενέργειας, φαρμάκου, κλινικών και παροχής υγειονομικής περίθαλψης, ΜΜΕ κ.α., εταιρειών προσωρινής απασχόλησης, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, αθλητισμού κλπ. 

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο εργατικό, ασφαλιστικό και εμπορικό δίκαιο. 

Go to top