Πετρελαίου Αργού 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 59/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Απασχολουμένων στις Επιχειρήσεις Εξόρυξης, Μελετών, Διύλισης Αργού Πετρελαίου όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 42/29.12.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10328/24.1.2005 (ΦΕΚ Β 120/2.2.2004) Υποχρεωτική από: 29.11.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top