Πετρελαίου Αργού 2007

Περιγραφή: 

Δ.A. 31/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης - μελετών - διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 17/9.7.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 21892/27.3.2008 (ΦΕΚ Β 631/10.4.2008) Υποχρεωτική από: 20.7.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top