Πολεμική Αεροπορία (ΙΚΑΡΟΣ) 1999

Περιγραφή: 

ΔΑ 23/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του πολιτικού προσωπικού που απασχολείται στην Πολεμική Αεροπορία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
ΠΚ. Υπ. Εργασίας 17/10.6.1999
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top