Ποτοποιία - Οξοποιία Ν. Ηρακλείου - ΠΑΣΕΓΕΣ 1999

Περιγραφή: 

ΔΑ 54/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, του Νομού Ηρακλείου Κρήτης, μελών της ΠΑΣΕΓΕΣ.

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
ΠΚ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου 3/15.10.1999
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top