Πρακτικών μηχανικών Ηρακλείου - Λασιθίου 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίμων και Θερμαστών που εργάζονται σε οποιοδήποτε εργοδότη στους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 5/4.5.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13428/10.11.2005 (ΦΕΚ Β 1590/16.11.2005) Υποχρεωτική από: 8.8.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top