Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχείων 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (24.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών κ.λπ. καθώς και των Ψυκτικών Μέσων Σχολών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας (τριετής)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 31/13.10.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 16017/1146/2-92011 (ΦΕΚ Β 1989/7.9.2011) Υποχρεωτική από: 13.10.2010
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top