Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) - 2014

Περιγραφή: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑ 1/2014 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθµούς (Ρ/Σ) µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

Έτος: 
2014
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ Υπ. Εργ. 2/8-9-2014)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top