Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2015

Περιγραφή: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ Δ.Α. (Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ) 1/2015 της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας κατά της Δ.Α. 1/2014 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθµούς (Ρ/Σ) µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

 

 

Έτος: 
2015
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ Υπ. Εργ. 6/4.5.2015)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top