Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών) 2016

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(19.2.2016) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.), που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)
 

Έτος: 
2016
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 2/23.2.2016)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top