Σκανδάλης Ιωάννης

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Με Άριστα), έτος 2006.

Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, έτος 2013.

Κάτοχος των ακόλουθων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών:

- Μεταπτυχιακό Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Με Άριστα), έτος 2007.

- Μεταπτυχιακός τίτλος Magister Juris της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, έτος 2008.

- Μεταπτυχιακός ερευνητικός τίτλος (MPhil) in Law της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, έτος 2009.

Επίκουρος Καθηγητής  Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω.

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ).

Έχει δημοσιεύσει τις ακόλουθες μονογραφίες:

- «Χρόνος Εργασίας: Η οριοθέτησή του στο σύγχρονο εργατικό δίκαιο» (Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2017).

- «Balancing Employer and Employee Interests: Legitimate Expectations and Proportionality under the Acquired Rights Directive» (Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2016),

Έχει δημοσιεύσει  σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων και σχολίων σε δικαστικές αποφάσεις. Οι πλέον πρόσφατες μελέτες του εστιάζουν στην επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας στο Εργατικό Δίκαιο, καθώς και στις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στις ατομικές και συλλογικές εργασιακές σχέσεις.

Γνωρίζει άριστα αγγλικά και πολύ καλά γαλλικά. 

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Εργατικό Δίκαιο και έχει δημοσιεύσει πλήθος συμβολών σε ξενόγλωσσους συλλογικούς τόμους.

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ κατά τα έτη 2013-2015.

Go to top