Σ.Σ.Ε. (28.4.2022) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Επαγγελμάτων όλης της χώρας

Υπεγράφη την 28η Απριλίου 2022, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας, εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), 

γ) της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), 

δ) της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), 

ε) του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) και

στ) του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ), εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και των Συναφών Επαγγελμάτων όλης της χώρας"

Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 9/9.5.2022

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.

Go to top