Συνάντηση του προέδρου του ΟΜΕΔ με τη συνομοσπονδία σουηδικών επιχειρήσεων

Ο Πρόεδρος του ΟΜΕΔ, Ομ. καθηγητής Κώστας Παπαδημητρίου είχε, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του ελληνοσουηδικού επιμελητηρίου,  την Τρίτη 16η Απριλίου 2024 συνάντηση  με 35μελή αντιπροσωπεία της συνομοσπονδίας σουηδικών επιχειρήσεων, η οποία εκπροσωπεί 60.000 επιχειρήσεις.

Το θέμα της συνάντησης ήταν η πληροφόρηση  για το  εργασιακό καθεστώς της χώρας μας, τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης συλλογικών συμβάσεων εργασίας και το έργο του ΟΜΕΔ.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίμα με την υπόσχεση επανάληψής της στο μέλλον.

Tags: 
Go to top