Συντακτών ΕΣΗΕΜΘ 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.5.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών - μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας - Θράκης στις καθημερινές επαρχιακές εφημερίδες μελών της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης 2/27.5.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: YA 15800/10.9.2003 (ΦΕΚ Β 1315/15.9.2003)Υποχρεωτική από: 30.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top