Συντακτών ΕΣΗΕΠΗΝ 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (16.9.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων - Συντακτών μελών της ΕΣΗΕΠΗΝ

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Αχαΐας (Πάτρας) 7/29.9.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10095/9.1.2004 (ΦΕΚ Β 159/30.1.2004)Υποχρεωτική από: 1.12.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top