Συντακτών ΕΣΗΕΠΗΝ 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.9.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δημοσιογράφων-Συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Αχαΐας (Πάτρας) 5/27.9.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13155/25.10.2004 (ΦΕΚ Β 1648/5.11.2004) Υποχρεωτική από: 29.9.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top