Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2015

Περιγραφή: 

Δ.Α.(Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 4/2015 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια ( μελών ΕΤΙΤΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η εφαρμογή της παρούσας έχει ανασταλεί διότι έχει ασκηθεί έφεση ενώπιον της Δευτεροβάθμιας  Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας

 

 

 

Έτος: 
2015
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:7/22.5.2015)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top