Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2015

Περιγραφή: 

Δ.Α. (Β΄ΒΑΘΜΙΑ) 6/2015 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια ( μελών ΕΤΙΤΑ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

 

 

Έτος: 
2015
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:10/3.7.2015)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top