Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2016

Περιγραφή: 

Δ.Α. (Α΄ΒΑΘΜΙΑ) 1/2016 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια ( μελών ΕΤΙΤΑ, ΕΤΙΤΒΕ και ΕΙΤΗΣΕΕ)

Έτος: 
2016
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:1/8.3.2016)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Go to top