Το θεσμικό πλαίσιο των συλλ. διαπρ/σεων - Μεσολάβηση και Διαιτησία στο πλαίσιο του ν. 1876/1990

Επιμόρφωση σπουδαστών ΚΑΝΕΠ

Ελληνικά
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 
Πέμ, 10/06/2010
Τοποθεσία: 
Αθήνα ΟΜΕΔ
Νομοί: 
Αριθμός συμμετεχόντων: 
18
Κατηγορία: 
Go to top