Τυπογράφων ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων όλης της χώρας (πλην Αθηνών -Θεσ/νίκης) 2004

Περιγραφή: 

Δ.Α. 34/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Τυπογράφων που απασχολούνται στις Ημερήσιες Επαρχιακές Εφημερίδες όλης της χώρας, πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 23/22.9.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13097/18.10.2004 (ΦΕΚ Β 1627/2.11.2004) Υποχρεωτική από: 21.9.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top