Τυπογράφων ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων όλης της χώρας (πλην Αθηνών -Θεσ/νίκης) 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Τυπογράφων που απασχολούνται στις Ημερήσιες Επαρχιακές Εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 67/23.6.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12741/6.9.2005 (ΦΕΚ Β 1291/14.9.2005) Υποχρεωτική από: 23.6.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top