Τυπογράφων ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων όλης της χώρας (πλην Αθηνών -Θεσ/νίκης) 2007

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (27.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου (εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:27/27.4.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11728/7.6.2007 (ΦΕΚ Β 1039/26.6.2007) Υποχρεωτική από: 27.4.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top