Τυποποιημένων Τροφίμων 1999

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (10.5.1999) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων- στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 40/28.5.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top