Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος) 1999

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (24.11.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που εργάζονται για τη προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

Έτος: 
1999
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 92/24.11.1999)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top