Φωτοστοιχειοθεσίας 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Φωτοστοιχειοθετικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 61/6.6.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13032/13.10.2005 (ΦΕΚ Β 1499/1.11.2005) Υποχρεωτική από: 6.6.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top