Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 1997

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(27.6.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Χαρτοποιίας-Χαρτονοποιίας, Χαρτοβιομηχανίας και Πολτού όλης της χώρας

Έτος: 
1997
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας:71/3.7.1997
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top