Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 1998

Περιγραφή: 

Δ.Α. 62/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις χαρτοποίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιομηχανίας και πολτού χάρτου όλης της χώρας

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 40/3.11.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top