Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 21/2003 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιομηχανίας και πολτού όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 15/30.5.2003)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15749/2.9.2003 (ΦΕΚ Β 1311/12.9.2003) Υποχρεωτική από: 4.6.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top