Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.10.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών/-τριών Χαρτοποιίας, Χαρτονοποιίας, Χαρτοβιομηχανίας και Πολτού Χάρτου όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 118/12.10.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10441/31.1.2005 (ΦΕΚ Β 169/10.2.2005) Υποχρεωτική από: 13.10.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top