Κουκιάδης Δημήτριος

Ο Δημήτριος Κουκιάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Adjunct Professor στη Νομική Σχολή του Goethe University Frankfurt/Main.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πτυχίο, βαθμός Άριστα/valedictorian), της Νομικής Σχολής/Business School του Northwestern University Chicago  (LL.M., with Honors), του προγράμματος στην Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών/Διεθνή Αντιδικία των Νομικών Σχολών των πανεπιστημίων Humboldt University Berlin και Tulane University, καθώς και του Harvard Kennedy School of Government (Executive Education) στη Δημόσια Οργάνωση και Ηγεσία. Είναι Διδάκτορας Νομικής του Goethe Universität Frankfurt/Main (LL.D., βαθμός summa cum laude). 

Είναι μέλος των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Φρανκφούρτης, καθώς και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής – Διαιτητής – Διαπραγματευτής στη Γερμανία, ΗΠΑ και Ελλάδα με αντικείμενο εξειδίκευσης τη Εργασιακή-, Εμπορική-, Ιατρική- και Οικογενειακή Διαμεσολάβηση.

Η ακαδημαϊκή και ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στο Δίκαιο του Διαδικτύου/ΝέωνΤεχνολογιών/Προσωπικών Δεδομένων, Ευρωπαϊκό/Συγκριτικό Δίκαιο, Δίκαιο ΜΜΕ, Δίκαιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών.  

Go to top