Εμπορικών επιχειρήσεων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.9.2006) για του όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 117/25.9.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13257/13.11.2006 (ΦΕΚ Β 1785/7.12.2006) Υποχρεωτική από: 25.9.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top