Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (10.4.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών - μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες - μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 6/11.4.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11473/30.5.2002 (ΦΕΚ Β 703/ 10.6.2002)Υποχρεωτική από: 12.4.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top