Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων ΑΠΠ (τεχνικοί) 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 13/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων (τεχνικοί) που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 4/16.3.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13467/27.11.2007 (ΦΕΚ Β 2332/7.12.2007) Υποχρεωτική από: 19.3.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top