Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (6.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φοροεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 35/13.6.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12009/17.7.2002 (ΦΕΚ Β 1006/2.8.2002) Υποχρεωτική από: 20.6.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top