Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (12.6.2008) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Πρακτορείων Μεταφορών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 40/19.6.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 56273/2609/30.7.2008 (ΦΕΚ Β 1637/14.8.2008) Υποχρεωτική από: 20.6.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών 2006

Σ.Σ.Ε. (1.7.2006) για τους όρους αμοιβής εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Πρακτορείων Μεταφορών όλης της χώρας (διετής)

Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών 2004

Σ.Σ.Ε. (1.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Φορτοεκφορτωτών Πρακτορείων Μεταφορών όλης της χώρας (διετής)

Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών 2002

Σ.Σ.Ε. (6.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φοροεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας (διετής)

Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών 2000

Σ.Σ.Ε. (17.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φοροεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών
Go to top