Φυλάκων Βιομηχανίας 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.9.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φυλάκων - νυχτοφυλάκων και θυρωρών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 116/25.9.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13218/21.1.2003 (ΦΕΚ Β 83/28.1.2003) Υποχρεωτική από: 25.9.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top