Αγγειοπλαστών 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (10.7.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών αγγειοπλαστών, φαγεντειανών ειδών, ειδών υγιεινής, πλακιδίων & ηλεκτρικών εξαρτημάτων όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 79/19.7.2000)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top