Αγγειοπλαστών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (21.1.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Αγγειοπλαστών, Φαγεντιανών Ειδών, Ειδών Υγιεινής, Πλακιδίων και Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 5/25.1.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11337/683/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.2.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αγγειοπλαστών 2008

Σ.Σ.Ε. (27.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Αγγειοπλαστών, Φαγεντιανών Ειδών, Ειδών Υγιεινής, Πλακιδίων και Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων όλης της χώρας (διετής)

Αγγειοπλαστών 2006

Σ.Σ.Ε. (21.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Αγγειοπλαστών, Φαγεντιανών Ειδών, Ειδών Υγιεινής, Πλακιδίων και Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων όλης της χώρας (διετής)

Αγγειοπλαστών 2004

Σ.Σ.Ε. (28.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Αγγειοπλαστών, Φαγεντιανών Ειδών, Ειδών Υγιεινής, Πλακιδίων και Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων όλης της χώρας (διετής)

Αγγειοπλαστών 2002

Σ.Σ.Ε. (3.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής, πλακιδίων και ηλεκτρικών εξαρτημάτων όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Αγγειοπλαστών
Go to top