Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων όλης της χώρας
(Τροποποιητική της από 28.5.2002 Σ.Σ.Ε.)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 61/5.7.2002)
Υποχρεωτική: 
ήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13916/13.3.2003 (ΦΕΚ Β 349/26.3.2003) Υποχρεωτική από: 5.7.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top