Τυποποιημένων Τροφίμων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (27.6.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων - στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.K. Υπ. Εργ. 73/12.7.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top